كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) ميترا پوريان

ميترا پوريان
[ شناسنامه ]
...... جمعه 89/11/8
...... جمعه 89/11/8
I LOVE YOU ...... جمعه 89/11/8
زندگي يک گل سرخ است ...... جمعه 89/11/8
مهربانم دوستت دارم ...... جمعه 89/11/8
براي تو! ...... جمعه 89/11/8
خودم نخواستم ...... جمعه 89/11/8
...... جمعه 89/11/8
...... جمعه 89/11/8
تولد دوباره ...... دوشنبه 89/8/10
قدرت خدا ...... دوشنبه 89/8/10
کاش بگو يي يادت بخير ...... دوشنبه 89/8/10
بميريم .... ؟ ...... دوشنبه 89/8/10
زندگي ...... دوشنبه 89/8/10
دوستت دارم ...... دوشنبه 89/8/10
<      1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها