كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) ميترا پوريان

ميترا پوريان
[ شناسنامه ]
زندگي اجبار نيست... ...... پنج شنبه 90/5/13
خدايا ... ...... پنج شنبه 90/5/13
اگر تنهاترين تنها شوم باز خدا با من است ..... ...... پنج شنبه 90/5/13
........خلاصم کن از عشقهايي که گاهي هست و گاهي نيست ... ...... پنج شنبه 90/5/13
....ماه خدابراي همه ..مسلمون.!..مسيحي...!.براي همه ...... پنج شنبه 90/5/13
عشق پنهان ... ...... جمعه 90/4/31
زندگي ...... چهارشنبه 90/4/29
تولدت مبارک .... ...... چهارشنبه 90/4/29
فقط تا هفت روز سياه تنت کن ..... ...... چهارشنبه 90/4/29
عشق پنهان ... ...... چهارشنبه 90/4/29
خدايا ... ...... چهارشنبه 90/4/29
اشک ...... سه شنبه 90/4/28
شعر نا گفته ....... ...... سه شنبه 90/4/28
زندگي اجبار نيست... ...... سه شنبه 90/4/28
خدايا ... ...... سه شنبه 90/4/28
   1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها