كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) ميترا پوريان

ميترا پوريان
[ شناسنامه ]
I LOVE YOU ...... پنج شنبه 89/6/18
آنگاه که غرور کسي را له مي کني ...... پنج شنبه 89/6/18
خوشحال باش ...... چهارشنبه 89/6/17
کهنه فروش داد مي زنه ... ...... چهارشنبه 89/6/17
خدايا شکرت که غم را آفريدي ...... چهارشنبه 89/6/17
مهربانم دوستت دارم ...... چهارشنبه 89/6/17
خدايا شکرت که غم را آفريدي ...... چهارشنبه 89/6/17
...... چهارشنبه 89/6/17
كوچه ي تنهايي خيال ...... چهارشنبه 89/6/17
يادم باشد ...... چهارشنبه 89/6/17
اگر دل دليل است ...... دوشنبه 89/5/25
وقتي کسي را دوس داري ............ ...... دوشنبه 89/5/25
جاخالي ...... جمعه 89/5/22
سعدي ...... جمعه 89/5/22
افسردگي ...... چهارشنبه 89/5/20
<   <<   6   7   8   9   10   >>   >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها