كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) ميترا پوريان

ميترا پوريان
[ شناسنامه ]
دوست داشتن ... ...... سه شنبه 90/4/28
اگر تنهاترين تنها شوم باز خدا با من است ..... ...... يكشنبه 90/3/1
تو مال من بودي چي شد ازم جدا شدي ...... جمعه 90/2/30
بدون شرح ...... جمعه 90/2/30
زندگي ...... جمعه 90/2/30
عشق چيست ...... جمعه 90/2/30
چند جمله براي تفکر ...... جمعه 90/2/30
come back ...... جمعه 90/2/30
...... جمعه 90/2/30
...... جمعه 90/2/30
نميخواست... ...... جمعه 90/2/30
آهاي خدا... ...... جمعه 90/2/30
دلنوشته هايم ...... جمعه 90/2/30
آنگاه... ...... جمعه 90/2/30
از تو دورم ...... جمعه 90/2/30
<      1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها